درد و سرطان

درد و سرطان

راهنمای بالینی بیماران و خانواده‌ها


نویسنده: دکتر علی یعقوبی جویباری، دکتر پیام آزاده، دكتر بهزاد نعمتي هنر

بها: 150,000 ریال

بها با تخفیف: 127,500 ریال

موضوع: خودیاری و آموزش همگانی - آموزش همگانی پزشکی

تاریخ چاپ: آذر ماه 1396

شابک: 9786002006318درباره کتاب:

ما معتقديم درصورت مشاركت بيماران در امور درماني خود، نتايج به صورت شگرف‌انگيزي بهبود خواهد يافت.
درد  فقط يك حس سوزش نيست، آن تجربۀ حسي و ناخوشايندي است كه ممكن است با آسيب واقعي يا احتمالي همراه باشد. بسياري از بيماران مبتلا به سرطان در مرحله اي از بيماري خود، درد را تجربه مي كنند، درد ممكن است مرتبط با خود بيماري باشد يا اينكه ارتباط مستقيمي با اقدامات درماني مربوط به سرطان يعني جراحي،  راديوتراپي و شيمي‌درماني داشته باشد.
بايد توجه داشت درد كنترل نشده موجب كاهش توانايي فرد براي مراقبت‌هاي شخصي مي‌شود، پاسخ اوليه بيماري را تحت تأثير قرار داده و كيفيت زندگي فرد را پايين مي‌آورد. ارزيابي درست و تشخيص مسيرهاي عصبي درگير، نوع درد، شدت و اثرات آن بر روي فرد، براي برنامه‌ريزي صحيح درماني ضرورت دارد. بايد توجه داشت تقريباً درتمامي موارد، امكان كنترل درد مرتبط با سرطان وجود دارد و اين نيازمند ارتباط نزديكتر پزشك و بيمار است. در اين كتاب به مقولۀ درد از جنبه‌هاي مختلف نگريسته شده و بحث و گفتگو خواهيم كرد.


کتاب های مرتبط: