تازه های نشر
مبانی نظری و راهنمای عملی توانبخشی عصب- روانشناختی
390,000 ریال
وینیکات
120,000 ریال
مجموعه موردهای طب داخلی
420,000 ریال
اطلاعات دارویی بالینی: رویکرد جدید
500,000 ریال
مراقبت و توانمندسازی کودکان دور از خانه
120,000 ریال
مباني طب داخلي سيسيل (تک جلدي) 2016 ويرايش نهم
970,000 ریال
پیشگیری از عود سوء مصرف مواد
80,000 ریال
دستنامه طب داخلي هاريسون 2016
950,000 ریال
کتاب کار آسیب مغزی
200,000 ریال
فشردۀ درمان های کارآمد در اختلالات اضطرابی
200,000 ریال
راهنمای جامع والدین دربارۀ اختلال یکپارچگی حسی
220,000 ریال
فارماکوتراپی دیابت شیرین
200,000 ریال
اصول طب کار بیماری‌های پوستی ناشی از کار
200,000 ریال
مَستوری و مَستی
120,000 ریال
تشخیص و درمان اختلال شخصیت مرزی
140,000 ریال
مهارت های رفتاردرمانی شناختی
100,000 ریال
کتاب کار توجه آگاهی و پذیرش برای درمان اضطراب اجتماعی و کمرویی
120,000 ریال
درمان شناختی رفتاری اضطراب نوجوانان: برنامه مدیریت ترس
80,000 ریال
درمان شناختی رفتاری اضطراب نوجوانان: برنامه مدیریت ترس
80,000 ریال
ژنتیک پزشکی تامپسون 2016
490,000 ریال
مبانی طب داخلی سیسیل 2016: بیماری های عفونی
200,000 ریال
راهنمای جامع و کاربردی رفتار درمانی دیالکتیکی فردی
200,000 ریال
شخصیت سالم از دیدگاه روان شناسی انسان گرا
220,000 ریال
شناخت‌ درمانی برای اختلال‌های شخصیت (ویراست دوم)
300,000 ریال