تازه های نشر
علم استرس
330,000 ریال
آسیب‌شناسی روانی ویراست سیزدهم (جلد 1)
450,000 ریال
دارودرمانی بیماری‌های پوست و مو
600,000 ریال
راهنمای کاربرد لیزرها و منابع نور در درمان بیماری‌های پوستی و زیبایی
330,000 ریال
طرحواره‌درمانی گروهی برای اختلال شخصیت مرزی
290,000 ریال
راهنمای جامع سلامت زنان
195,000 ریال
آنسوی مقاومت
370,000 ریال
مداخلات معنوی در روان‌درمانی کودک و نوجوان
240,000 ریال
مواجهه‌درمانی روایتی
160,000 ریال
اختلال فشار روانی پس از سانحه (PTSD)
100,000 ریال
دارودرمانی بیماری‌های قلبی- عروقی (ویراست دوم)
190,000 ریال
مشاوره و درمان سوگ
230,000 ریال
روانشناسی مرضی کودک براساس DSM-5
300,000 ریال
آسيب شناسي پايه (اختصاصی) رابينز 2017
650,000 ریال
مغز مضطرب خود را بازسازی کنید
170,000 ریال
ايمونولوژي سلولي و مولکولي ابوالعباس ويرايش نهم
575,000 ریال
درمان شناختی رفتاری برای اختلال عاطفی فصلی (راهنمای درمانگر)
150,000 ریال
رهایی از پیمان شکنی زناشویی
300,000 ریال
روان‌درمانی و جستجوی شادکامی
230,000 ریال
نظریه‌های آگاهی در فلسفه ذهن و مغزپژوهی امروز
200,000 ریال
نجات زندگی از تجربه ضربه روحی (کتاب کار)
110,000 ریال
همسران هوشیار
145,000 ریال
بهبود سرطان مبتنی بر توجه‌آگاهی
150,000 ریال
از خانه تا مدرسه با اوتیسم
100,000 ریال