تازه های نشر
درسنامه بازتوانی روان‌پزشکی
400,000 ریال
روش‌های تشخیص آزمایشگاهی قارچ‌های بیماری‌زا
250,000 ریال
زيست شناسي سلولي و مولکولي لوديش 2016 (جلد دوم)
590,000 ریال
نسخه‌نویسی بیماری‌های شایع
400,000 ریال
راهنماي جيبي معاينه فيزيکي و گرفتن شرح حال باربارا بيتز 2017
300,000 ریال
روان‌شناسی خِرد
110,000 ریال
در جستجوی کودک فراموش شده
120,000 ریال
تمرینات عملی شناختی- رفتاری برای افسردگی
140,000 ریال
آسیب‌پذیری شناختی  به اختلال‌های هیجانی
370,000 ریال
101 روش برای آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان
170,000 ریال
انواع شخصیت بر اساس اینیاگرام
420,000 ریال
راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد مؤثر بر روان
500,000 ریال
زيست شناسي سلولي و مولکولي لوديش 2016 (جلد اول)
590,000 ریال
روان‌درمانی با نظارت یالوم
100,000 ریال
بهبود روان‌شناختی
200,000 ریال
راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و پا‌ی‌بندی
370,000 ریال
تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی برای مقابله با اختلالات اضطرابی
180,000 ریال
اختلال خواندن
100,000 ریال
طراحی و گزارش‌نویسی پژوهش در روان‌شناسی
270,000 ریال
چگونه هیولای خشم خود را گرسنه بگذاریم
140,000 ریال
توجه آگاهی و پذیرش در  زوج درمانی و خانواده درمانی
240,000 ریال
روزنگار رفتاردرمانی دیالکتیک
130,000 ریال
معاینۀ فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2017
690,000 ریال
کاربرد توجه‌آگاهی در درمان افسردگی
200,000 ریال