محصولات براساس موضوع
دارودرماني بيماري‌هاي دستگاه غدد درون‌ريز و زنان
180,000 ریال
نسخه‌نویسی بیماری‌های شایع
400,000 ریال
فارماكولوژي پايه و باليني کاتزونگ 2015 (جلد2)
500,000 ریال
اطلاعات دارویی بالینی: رویکرد جدید
500,000 ریال
فارماکوتراپی دیابت شیرین
200,000 ریال
فارماكولوژي پايه و باليني کاتزونگ 2015 (جلد1)
550,000 ریال
دارو درماني بيماري‌هاي قلبي- عروقي و تنفسي
100,000 ریال
دارودرماني بيماري‌هاي گوارشي
100,000 ریال
خلاصه و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2015
500,000 ریال
داروشناسي نسخه‌هاي رايج
200,000 ریال
دارودرمانی بیماری های خون و سرطان
380,000 ریال
مقاومت های میکروبی و درمان آنتی بیوتیکی
80,000 ریال
فارماکوتراپی و مراقبت های بعد از پیوند کلیه
80,000 ریال
فارماكولوژي: براي رشته‌هاي پرستاري، مامايي، بهداشت، اتاق عمل
230,000 ریال
خلاصه و آزمون هاي فارماکولوژي کاتزونگ و ترور ويراست دهم
390,000 ریال
دارودرماني بيماري‌هاي كليوي
190,000 ریال
دارو درماني بيماري‌هاي سالمندان
200,000 ریال
دارو درماني بافت همبند و استخوان (روماتولوژي)
250,000 ریال
دارو درماني بيماري‌هاي عفوني
110,000 ریال
كاربردهاي درماني گياهان دارويي
150,000 ریال
پروتکل هاي دارودرماني باليني
390,000 ریال
گياه شناسي دارويي
220,000 ریال
دارو درماني بيماري‌هاي اعصاب و روان
250,000 ریال
نمایش 1 تا 24 از 26 مورد