محصولات براساس موضوع
فوریت‌های روان‌پزشکی براساس DSM-5
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 144,500 ریال
راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد مؤثر بر روان
500,000 ریال
اصول مصاحبه باليني بر مبناي: DSM-IV-TR (جلد1: اصول اساسي)
450,000 ریال
راهنماي عملي مصاحبۀ روان‌پزشکي
240,000 ریال
اصول  مصاحبه باليني ساختاريافته بر مبناي DSM-IV-TR جلد2:  بيمار مشکل
400,000 ریال
اختلال دو قطبي
80,000 ریال
تجويز داروهاي روان پزشکي (راهنماي عملي مادزلي)
420,000 ریال
راهنماي آموزشي OSCE در روانپزشكي
35,000 ریال
راهنماي عملي دستنامه روانپزشكي سالمندان
79,000 ریال
نمایش 1 تا 12 از 12 مورد