محصولات براساس موضوع
فوریت‌های روان‌پزشکی براساس DSM-5
170,000 ریال
راهنماي تشخيص و درمان اختلال کم توجهي/بيش فعالي در کودکان و بزرگسالان
140,000 ریال
دستنامه روانپزشكي سالمندان
250,000 ریال
راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد مؤثر بر روان
500,000 ریال
اصول مصاحبه باليني بر مبناي: DSM-IV-TR (جلد1: اصول اساسي)
450,000 ریال
راهنماي عملي مصاحبۀ روان‌پزشکي
240,000 ریال
اصول  مصاحبه باليني ساختاريافته بر مبناي DSM-IV-TR جلد2:  بيمار مشکل
400,000 ریال
اختلال دو قطبي
80,000 ریال
تجويز داروهاي روان پزشکي (راهنماي عملي مادزلي)
420,000 ریال
راهنماي آموزشي OSCE در روانپزشكي
35,000 ریال
نمایش 1 تا 12 از 12 مورد