محصولات براساس موضوع
راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد مؤثر بر روان
500,000 ریال
اصول اساسي مصاحبه باليني ساختاريافته بر مبناي: DSM-IV-IR جلد1: اصول اساسي
450,000 ریال
راهنماي عملي مصاحبۀ روان‌پزشکي
240,000 ریال
اصول  مصاحبه باليني ساختاريافته بر مبناي DSM-IV-TR جلد2:  بيمار مشکل
400,000 ریال
اختلال دو قطبي
80,000 ریال
تجويز داروهاي روان پزشکي (راهنماي عملي مادزلي)
420,000 ریال
راهنماي تشخيص و درمان اختلال کم توجهي و بيش فعالي در کودکان و بزرگسالان
50,000 ریال
راهنماي آموزشي OSCE در روانپزشكي
35,000 ریال
راهنماي عملي دستنامه روانپزشكي سالمندان
79,000 ریال
نمایش 1 تا 11 از 11 مورد