محصولات براساس موضوع
فراشناخت کاربردی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 323,000 ریال
روان شناسی زیستی (جلد دوم) ویراست دوازدهم
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 467,500 ریال
آسیب‌شناسی روانی ویراست سیزدهم (جلد 2)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 382,500 ریال
مباني نوروسايکولوژي انسان جلد 1 (ویراست هفتم)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 595,000 ریال
روان‌شناسی مرضی کودک ونوجوان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 646,000 ریال
روان شناسی زیستی (جلد اول) ویراست دوازدهم
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 467,500 ریال
مقدمه‌ای بر مشاوره وجودی
180,000 ریال
روح تسخیرناپذیر
210,000 ریال
راهنمای آمار استنباطی در روان‌شناسی به زبان ساده
450,000 ریال
مغزي که خود را تغيير مي دهد
270,000 ریال
روان شناسی سلامت ویراست پنجم (جلد دوم)
300,000 ریال
آزمون رورشاخ: نظام جامع (اصول اجرا و نمره گذاري)، جلد اول
270,000 ریال
علم استرس
330,000 ریال
علم شناخت یا شناخت‌پژوهی (جلد اول)
290,000 ریال
آسیب‌شناسی روانی ویراست سیزدهم (جلد 1)
450,000 ریال
روان‌ شناسی شناختی زبان و تفکر
200,000 ریال
روانشناسی مرضی کودک براساس DSM-5
300,000 ریال
مباني نوروسايکولوژي انسان جلد 1
350,000 ریال
نظریه‌های آگاهی در فلسفه ذهن و مغزپژوهی امروز
200,000 ریال
روان‌ شناسی سلامت ویراست پنجم (جلد اول)
320,000 ریال
d2
400,000 ریال
متون روانشناسي به زبان انگليسي
250,000 ریال
زمينه روان شناسي اتکينسون و هيلگارد (جلد 1) ويرايش 16
400,000 ریال
مغز، شناخت و رفتار مجموعۀ سوم
170,000 ریال
نمایش 1 تا 24 از 127 مورد