محصولات براساس موضوع
آزمون رورشاخ: نظام جامع (اصول اجرا و نمره گذاري)، جلد اول
270,000 ریال
d2
400,000 ریال
دستنامۀ سنجش روانشناختی
600,000 ریال
راهنمای MMPI-2 ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی (جلد دوم)
350,000 ریال
راهنمای MMPI-2 ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی (جلد اول)
300,000 ریال
آزمون رورشاخ: نظام جامع (اصول تفسیر)، جلد دوم
420,000 ریال
آزمون هاي روانشناسي اجتماعي و شخصيت
160,000 ریال
تفسير نقاشي هاي فرافکن
150,000 ریال
آزمون بندر گشتالت
50,000 ریال
غربالگري دمانس
25,000 ریال
نمایش 1 تا 10 از 10 مورد