محصولات براساس موضوع
راهنمای بالینی طرح‌واره‌درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 272,000 ریال
روان‌درماني پويشي كوتاه مدت
220,000 ریال
درمان شناختي رفتاري با زوج ها و خانواده ها
1,950,000 ریال
زندگي خود را دوباره بيافرينيد
280,000 ریال
راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و پا‌ی‌بندی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 314,500 ریال
اختلال خواندن
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 85,000 ریال
روان‌درمانی با نظارت یالوم
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 85,000 ریال
بهبود روان‌شناختی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 170,000 ریال
چالش‌های رایج در زوج‌درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 187,000 ریال
درمان شناختي رفتاري اختلال اضطراب اجتماعي
180,000 ریال
چگونه هیولای خشم خود را گرسنه بگذاریم
140,000 ریال
توجه آگاهی و پذیرش در  زوج درمانی و خانواده درمانی
240,000 ریال
روزنگار رفتاردرمانی دیالکتیک
150,000 ریال
کاربرد توجه‌آگاهی در درمان افسردگی
200,000 ریال
پرداختن به هیجان در درمان شناختی‌رفتاری
290,000 ریال
درمان مشکلات رفتاری کودکان
190,000 ریال
رابطۀ درمانی در درمان‌های شناختی رفتاری
250,000 ریال
برخورد با مشکلات هیجانی مراجعان در آماده‌سازی برای زندگی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 110,500 ریال
تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی برای مقابله با اختلالات اضطرابی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 153,000 ریال
تمرینات عملی شناختی- رفتاری برای افسردگی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 110,500 ریال
مقاومت در شناخت درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 263,500 ریال
وینیکات
120,000 ریال
رويکرد دلبستگي در آسیب‌شناسی روانی و درمان
190,000 ریال
نمایش 1 تا 24 از 248 مورد