محصولات براساس موضوع
درمان شناختی رفتاری برای اختلال عاطفی فصلی (کتاب کار)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 127,500 ریال
مشاوره با پسران و مردان مبتلا به ADHD
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 297,500 ریال
کتاب کار توجه‌آگاهی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 246,500 ریال
پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (کتاب کار)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 153,000 ریال
مشاورۀ اصلاحی و توان‌بخشی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 416,500 ریال
روان‌درمانی معطوف به انتقال برای اختلال شخصیت مرزی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 357,000 ریال
آموزش درمان شناختي- رفتاري
280,000 ریال
رهایی از کمرویی
120,000 ریال
رهايي از حواس پرتی
150,000 ریال
هم‌نشینی
220,000 ریال
کتاب کار گروه‌درمانی: تلفیق رفتاردرمانی ‌شناختی با نظریه و کاربرد سایکودراما
100,000 ریال
مشاوره با کودکان با روش بازي درماني
250,000 ریال
طرحواره‌درمانی گروهی برای اختلال شخصیت مرزی
290,000 ریال
زندگي خود را دوباره بيافرينيد
300,000 ریال
آنسوی مقاومت
370,000 ریال
مداخلات معنوی در روان‌درمانی کودک و نوجوان
240,000 ریال
مواجهه‌درمانی روایتی
160,000 ریال
اختلال فشار روانی پس از سانحه (PTSD)
100,000 ریال
مشاوره و درمان سوگ
230,000 ریال
نمایش 1 تا 24 از 285 مورد