محصولات براساس موضوع
مقاومت در شناخت درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 263,500 ریال
برخورد با مشکلات هیجانی مراجعان در آماده‌سازی برای زندگی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 110,500 ریال
راهنمای بالینی طرح‌واره‌درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 272,000 ریال
توجه آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای روان‌پریشی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 229,500 ریال
رهایی از پیمان شکنی زناشویی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 255,000 ریال
تندآموز طرح‌واره درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 127,500 ریال
چالش‌های رایج در زوج‌درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 187,000 ریال
آموزش درمان شناختي- رفتاري
250,000 ریال
درمان شناختی رفتاری برای اضطراب کودکان گربۀ سازگار
120,000 ریال
در جستجوی کودک فراموش شده
120,000 ریال
غلبه بر خشم در روابط زناشويي
200,000 ریال
کتاب کار درمان وسواس OCD
170,000 ریال
تمرینات عملی شناختی- رفتاری برای افسردگی
140,000 ریال
آسیب‌پذیری شناختی  به اختلال‌های هیجانی
370,000 ریال
101 روش برای آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان
170,000 ریال
روان‌درمانی با نظارت یالوم
100,000 ریال
بهبود روان‌شناختی
200,000 ریال
طرحواره درماني (جلد 1)
250,000 ریال
گربه سازگار
120,000 ریال
ACT به زبان ساده
250,000 ریال
رهايي از زندان ذهن
120,000 ریال
کتاب کار کاهش استرس براي نوجوانان
120,000 ریال
ACT در عمل
250,000 ریال
راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و پا‌ی‌بندی
370,000 ریال
نمایش 1 تا 24 از 252 مورد