محصولات براساس موضوع
مواجهه‌درمانی روایتی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 127,500 ریال
اختلال فشار روانی پس از سانحه (PTSD)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 85,000 ریال
درمان شناختی رفتاری برای اختلال عاطفی فصلی (کتاب کار)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 127,500 ریال
درمان شناختی رفتاری برای اختلال عاطفی فصلی (راهنمای درمانگر)
150,000 ریال
مداخلات و طرح‌ های درمانی برای  افسردگی و اختلال‌های اضطرابی
450,000 ریال
رفتاردرماني زمينه، مسائل و دورنما (ویراست سوم)
180,000 ریال
غلبه بر کمال خواهي
200,000 ریال
آموزش درمان شناختي- رفتاري
250,000 ریال
تمرینات عملی شناختی- رفتاری برای افسردگی
140,000 ریال
درمان شناختي رفتاري اختلال اضطراب اجتماعي
180,000 ریال
چگونه هیولای خشم خود را گرسنه بگذاریم
140,000 ریال
پرداختن به هیجان در درمان شناختی‌رفتاری
290,000 ریال
رابطۀ درمانی در درمان‌های شناختی رفتاری
250,000 ریال
رويکرد دلبستگي در آسیب‌شناسی روانی و درمان
190,000 ریال
مهارت های رفتاردرمانی شناختی
100,000 ریال
درمان شناختی رفتاری اضطراب نوجوانان: برنامه مدیریت ترس
80,000 ریال
درمان شناختی رفتاری اضطراب نوجوانان: برنامه مدیریت ترس
80,000 ریال
رفتاردرماني شناختي (جلد 1)
220,000 ریال
راهنماي عملي درمان‌شناختي - رفتاري درد مزمن ( كتاب كار)
100,000 ریال
راهنماي عملي درمان‌‌شناختي - رفتاري درد مزمن (راهنماي درمانگر)
100,000 ریال
درمان شناختي - رفتاري اضطراب در كودكان
190,000 ریال
درمان شناختي رفتاري
120,000 ریال
راهنمای عملی درمان شناختی- رفتاری افسردگی
170,000 ریال
رفتاردرماني شناختي: (جلد2)
180,000 ریال
نمایش 1 تا 24 از 45 مورد