محصولات براساس موضوع
توجه آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای روان‌پریشی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 229,500 ریال
رهایی از مشکلات بین فردی
130,000 ریال
قصه‌درماني
130,000 ریال
ACT به زبان ساده
250,000 ریال
رهايي از زندان ذهن
120,000 ریال
ACT در عمل
250,000 ریال
راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و پا‌ی‌بندی
370,000 ریال
مداخلات روان شناسي مثبت نگر
180,000 ریال
توجه آگاهی و پذیرش در  زوج درمانی و خانواده درمانی
240,000 ریال
کاربرد توجه‌آگاهی در درمان افسردگی
200,000 ریال
کتاب کار توجه آگاهی و پذیرش برای درمان اضطراب اجتماعی و کمرویی
120,000 ریال
رهايي از حواس پرتی
120,000 ریال
مقدمه‌ای بر نسل سوم
250,000 ریال
رهايي از نگراني
100,000 ریال
راهنمای بالینی بیوفیدبک
270,000 ریال
رفتار درمانی دیالکتیکی برای افسردگی و اضطراب
200,000 ریال
توجه‌آگاهی
240,000 ریال
رهایی از مشکلات هیجانی
220,000 ریال
رهایی از میگرن
120,000 ریال
رفتار درمانی دیالکتیکی برای تنظیم هیجان‌ها و رفتارهای ناشی از آن
380,000 ریال
زندانی ذهنت نباش! زندگی کن
100,000 ریال
درمان افسردگي با فعال سازي رفتاري
170,000 ریال
رهایی از کمرویی
90,000 ریال
فراشناخت‌درماني براي اضطراب و افسردگي
250,000 ریال
نمایش 1 تا 24 از 27 مورد