کتابهای زیر چاپ
راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و پا‌ی‌بندی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 314,500 ریال
راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد مؤثر بر روان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 425,000 ریال
اختلال خواندن
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 85,000 ریال
طراحی و گزارش‌نویسی پژوهش در روان‌شناسی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 229,500 ریال
معاینۀ فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2017
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 586,500 ریال
کاربرد توجه‌آگاهی در درمان افسردگی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 161,500 ریال
مقاومت در شناخت درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 263,500 ریال
پرداختن به هیجان در درمان شناختی‌رفتاری
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 246,500 ریال
رابطۀ درمانی در درمان‌های شناختی و رفتاری
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 187,000 ریال
101 روش برای آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 127,500 ریال
درمان مشکلات رفتاری کودکان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 161,500 ریال
تمرینات عملی شناختی- رفتاری برای افسردگی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 110,500 ریال
چگونه هیولای خشم خود را گرسنه بگذاریم
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 119,000 ریال
آموزش روان‌پزشکی با نمونه‌های بالینی براساس Dsm-5
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 165,750 ریال
توجه آگاهی و پذیرش در  زوج درمانی و خانواده درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 187,000 ریال
روزنگار رفتاردرمانی دیالکتیک
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 127,500 ریال
برخورد با مشکلات هیجانی مراجعان در آماده‌سازی برای زندگی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 110,500 ریال
تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی برای مقابله با اختلالات اضطرابی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 153,000 ریال
مقدمه‌ای بر ماهیت و فرآیند پرسش‌گری در پژوهش‌های روان‌شناسی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 165,750 ریال
رهایی از پیمان شکنی زناشویی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 238,000 ریال