کتابهای زیر چاپ
هم‌نشینی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 187,000 ریال
مواجهه‌درمانی روایتی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 127,500 ریال
رهایی از پیمان شکنی زناشویی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 255,000 ریال
مشاوره و درمان سوگ
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 195,500 ریال
داروهای رایج روان‌پزشکی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 170,000 ریال
اصول ژنتیک پزشکی امری 2017
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 467,500 ریال
آسیب‌شناسی روانی ویراست سیزدهم (جلد 1)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 382,500 ریال
آسیب‌شناسی روانی ویراست سیزدهم (جلد 2)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 382,500 ریال
مغز مضطرب خود را بازسازی کنید
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 144,500 ریال
درمان 30 دقیقه‌ای اضطراب
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 102,000 ریال
درمان شناختی رفتاری برای اختلال عاطفی فصلی (کتاب کار)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 127,500 ریال
من بدون تو کیستم؟
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 127,500 ریال
اختلال فشار روانی پس از سانحه (PTSD)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 85,000 ریال
روانشناسی مرضی کودک براساس DSM-5
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 255,000 ریال
راهنمای جامع سلامت زنان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 165,750 ریال
ايمونولوژي سلولي و مولکولي ابوالعباس ويرايش نهم
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 488,750 ریال
درمان شناختی رفتاری برای اختلال عاطفی فصلی (راهنمای درمانگر)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 127,500 ریال
طرحواره‌درمانی گروهی برای اختلال شخصیت مرزی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 246,500 ریال
DSM-5 به زبان ساده
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 127,500 ریال
روان شناسی زیستی (جلد اول) ویراست دوازدهم
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 272,000 ریال
روان شناسی زیستی (جلد دوم) ویراست دوازدهم
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 272,000 ریال