کتابهای زیر چاپ
برخورد با مشکلات هیجانی مراجعان در آماده‌سازی برای زندگی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 110,500 ریال
تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی برای مقابله با اختلالات اضطرابی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 153,000 ریال
پرداختن به هیجان در درمان شناختی‌رفتاری
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 246,500 ریال
توجه آگاهی و پذیرش در  زوج درمانی و خانواده درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 187,000 ریال
روزنگار رفتاردرمانی دیالکتیک
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 127,500 ریال
تمرینات عملی شناختی- رفتاری برای افسردگی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 110,500 ریال
چگونه هیولای خشم خود را گرسنه بگذاریم
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 119,000 ریال
اطلاعات دارویی جدید: رویکرد بالینی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 425,000 ریال
رابطۀ درمانی در درمان‌های شناختی و رفتاری
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 187,000 ریال
مراقبت و توانمندسازی کودکان دور از خانه
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 102,000 ریال
رهایی از پیمان شکنی زناشویی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 238,000 ریال
مبانی نظری و راهنمای عملی توانبخشی عصب- روانشناختی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 331,500 ریال
وینیکات
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 114,750 ریال
مجموعه موردهای طب داخلی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 357,000 ریال
مقدمه‌ای بر ماهیت و فرآیند پرسش‌گری در پژوهش‌های روان‌شناسی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 165,750 ریال