تندآموز رفتار درمانی عقلانی هیجانی رفتاری

تندآموز رفتار درمانی عقلانی هیجانی رفتاری

قیمت :
39,000ریال
درباره کتاب "

تندآموز رفتار درمانی عقلانی هیجانی رفتاری

"

کتاب حاضر آموزش سریع و خلاصه شده ی درمان عقلانی هیجانی رفتاری می باشد که توسط آلبرت الیس پایه گذاری شده است و ماهیت متمایز آن از دیگر رویکردهای شناخت درمانی ، توسط ویندی دراین،در این کتاب بررسی می گردد. به طور خلاصه این رویکرد بر این اساس است که هیچ واقعیت مطلقی وجود ندارد. واقعیت چیز دیگری است . اشیاء و رویدادها باعث آشفتگی های ما نیستند،بلکه ما با تفسیرها و باور های معیوب و اشتباه خود از حوادث برای خود اختلال ایجاد می کنیم.ضرورت تمایز بین هیجانات منفی سالم و ناسالم ، استعداد بیولوژیک انسان برای بی منطق بودن باعث می شود،منطقی بودن نیاز به سختکوشی داشته باشد.