رفتار درمانی شناختی برای تازه کارها

رفتار درمانی شناختی برای تازه کارها

قیمت :
200,000ریال
درباره کتاب "

رفتار درمانی شناختی برای تازه کارها

"

کتاب رفتار درمانی شناختی برای تازه کارها، نوشته دوبرا رات لدلی، برایان پی مارکس و ریچارد جی هیم برگ، استادان مجرب دانشگاه¬های پنسیلوانیا و تمثیل است. این استادان با سابقه، در این کتاب از منظر جدیدی به کار درمان شناختی نگریسته¬اند که تا کنون کمتر به آن پرداخته شده است و سعی کرده¬اند تا راه را برای درمانگران تازه¬کار هموار نمایند. آنان موانعی را که ممکن است در طی کار درمانگران تازه¬کار شناختی رفتاری پیش بیاید، بررسی نموده و برای هر یک از این موانع، راه-کارهای مناسبی پیشنهاد کرده¬اند. در عین حال، تنها به بیان ساده این موانع اکتفا نکرده¬اند و هر جا که لازم بوده برای روشن شدن مطلب، از داستان¬ها و مثال¬هایی درباره مشکلات مراجعان کمک گرفته-اند. کتاب، با توضیح اساس و پایه درمان شناختی رفتاری آغاز می¬گردد و برای ملموس¬تر شدن این توضیحات، در کنار مطالب نظری، داستان مشکلات یکی از مراجعان و گفتگوهای بین درمانگر و آن مراجع نیز بیان می¬شود. به این ترتیب، نمونه¬ای از یک روند درمان شناختی رفتاری از ابتدای ملاقات با مراجع و انجام ارزشیابی، تا پایان درمان آورده می¬شود و به خواننده کمک می¬کند تا به یک درک درست و عینی از روند درمان شناختی رفتاری دست یابد.

3

خوب

با سلام کتاب خوبیه اما جنس کاغذش بده چشم رو خسته میکنه

3

خوب