روان شناسی شناختی

نویسنده: اوژن سابوتسکی
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 264
سایر مشخصات: با مقدمۀ استاد مصطفی ملکیان
قیمت: 140,000ریال
نویسنده: نیک لاند
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 224
قیمت: 90,000ریال
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 208
قیمت: 90,000ریال
نویسنده: ارنست پويل
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 232
قیمت: 46,000ریال
نویسنده: لوريا
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 392
قیمت: 140,000ریال
نویسنده: ويگوتسکي
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 276
قیمت: 130,000ریال
نویسنده: لوريا
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 164
قیمت: 39,000ریال
نویسنده: لوريا
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 235
سایر مشخصات: اتمام موجودی
قیمت: 0ریال
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 195
قیمت: 0ریال