روان شناسی شناختی

نویسنده: نیک لاند
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 224
قیمت: 90,000ریال
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 208
قیمت: 90,000ریال
نویسنده: ارنست پويل
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 232
قیمت: 46,000ریال
نویسنده: ويگوتسکي
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 276
قیمت: 130,000ریال
نویسنده: لوريا
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 392
قیمت: 140,000ریال
نویسنده: لوريا
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 164
قیمت: 39,000ریال
نویسنده: لوريا
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 235
سایر مشخصات: اتمام موجودی
قیمت: 0ریال
نویسنده: لوريا
قطع کتاب: وزیری
تعداد صفحه: 267
قیمت: 19,000ریال
نویسنده: لوريا
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 173
قیمت: 30,000ریال
نویسنده: الکس کوزولین
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 376
سایر مشخصات: اتمام موجودی
قیمت: 0ریال