اصول طب داخلی هاریسون

نویسنده: لونگو
قطع کتاب: وزیری
تعداد صفحه: 312
سایر مشخصات: زیر نظر دکتر فرهاد اعتضادی
قیمت: 160,000ریال
نویسنده: لونگو
قطع کتاب: وزیری
تعداد صفحه: 400
سایر مشخصات: زیر نظر دکتر بابک بهار
قیمت: 210,000ریال
نویسنده: آنتوني فوسي
قطع کتاب: وزیری
تعداد صفحه: 176
سایر مشخصات: زیر نظر دکتر فرهاد اعتضادی
قیمت: 110,000ریال
نویسنده: لونگو
قطع کتاب: وزیری
تعداد صفحه: 616
سایر مشخصات: زیر نظر دکتر منوچهر قارونی
قیمت: 400,000ریال
نویسنده: لونگو
قطع کتاب: وزیری
تعداد صفحه: 664
سایر مشخصات: زیر نظر دکتر شاهین قاسمی
قیمت: 230,000ریال
نویسنده: جمیسون
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 408
سایر مشخصات: زیر نظر دکتر بابک بهار
قیمت: 230,000ریال
نویسنده: لونگو
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 344
سایر مشخصات: زیر نظر دکتر ناصر ابراهیمی دریانی
قیمت: 200,000ریال
نویسنده: دن لونگو
قطع کتاب: وزیری
تعداد صفحه: 352
سایر مشخصات: زیر نظر دکتر غلامرضا درخشان دیلمی
قیمت: 200,000ریال
نویسنده: دن لونگو
قطع کتاب: وزیری
تعداد صفحه: 352
سایر مشخصات: اتمام موجودی
قیمت: 0ریال
نویسنده: دنيس كاسپر
قطع کتاب: وزیری
تعداد صفحه: 399
سایر مشخصات: زیر نظر دکتر علی خلوت
قیمت: 200,000ریال
نویسنده: آنتوني فوسي
قطع کتاب: پالتویی
تعداد صفحه: 1534
قیمت: 229,000ریال