تازه های نشر
راه حل بک برای کاهش وزن
200,000 ریال
فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال (جلد دوم) 2016 ویرایش 13
350,000 ریال
مبانی طب داخلی سیسیل 2016: بیماری های کلیه
200,000 ریال
مبانی طب داخلی سیسیل: بیماری های دستگاه تنفس 2016 ویرایش نهم
150,000 ریال
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های روماتولوژی و دستگاه ایمنی ۲۰۱۵ ویرایش نوزدهم
290,000 ریال
مداخلات و طرح‌ های درمانی برای  افسردگی و اختلال‌های اضطرابی
400,000 ریال
میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2016 جلد اول
250,000 ریال
میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2016 جلد دوم
250,000 ریال
مشاوره شناختی وسواس
150,000 ریال
درمان نگرانی
250,000 ریال
درمان شناختی- رفتاری اختلال استرس پس از سانحه
120,000 ریال
راهنمای عملی درمان شناختی- رفتاری افسردگی
170,000 ریال
واقعیت درمانی
120,000 ریال
درمان شناختی رفتاری برای اضطراب کودکان گربۀ سازگار
120,000 ریال
گربه سازگار
120,000 ریال
مبانی طب داخلی سیسیل: بیماری های دستگاه گوارش، کبد و مجاری صفراوی 2016 ویرایش نهم
200,000 ریال
مهارت‌های لازم در برخورد با کودکان ناسازگار
180,000 ریال
توجه‌آگاهی
240,000 ریال
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های کلیه و مجاری ادراری ۲۰۱۵ ویرایش نوزدهم
260,000 ریال
اصول طبقه بندی شکستگی ها
100,000 ریال
مشاوره و روان‌ درمانی وجودی در عمل
230,000 ریال
رهایی از مشکلات هیجانی
220,000 ریال
خلاصه و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2015
500,000 ریال
هم آفرینی تغییر
320,000 ریال