رفتار درمانی دیالکتیکی برای تنظیم هیجان‌ها و رفتارهای ناشی از آن

روان‌ شناسی شناختی زبان و تفکر

کارآزمایی های شاهددار تصادفی

دستنامۀ فرمول‌بندی زیستی- روانی- اجتماعی

روان‌درمانی تحلیلی (راهنمای بالینی)

بازتاب دانش 35 و 36

روان‌شناسی سلامت بالینی

مقدمه‌ای بر نسل سوم درمان‌های شناختی- رفتاری

رهایی از کمرویی (10 راه حل ساده)

رهایی از مشکلات بین فردی (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)

بازگشت به زندگی، بازگشت به بهنجاری (شناخت درمانی، بهبودی و روان پریشی)

فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2015 جلد دوم

اصول طب داخلی هاریسون: هماتولوژی 2015 ویرایش نوزدهم

خلاصه روان پزشکی جلد اول علوم رفتاری/ روان پزشکی بالینی

دارودرمانی بیماری های خون و سرطان

زندانی ذهنت نباش! زندگی کن (راهنمای زندگی خارق‌العاده، برای نوجوانان)

مقاومت های میکروبی و درمان آنتی بیوتیکی

سال اول زندگی و بقیۀ عمر (حرکت، تحول و تغییر روان‌درمانگرانه)

چکیده ملاک‌های تشخیصی DSM-5

تلفیق روان درمانی ها

بیوشیمی مصور هارپر 2015