تازه های نشر
راه حل بک برای کاهش وزن
200,000 ریال
شخصیت در روابط صمیمانه
270,000 ریال
بافت‌ شناسي پايه جان كوئيرا 2016
500,000 ریال
شیشه و محرک ها
120,000 ریال
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های انکولوژی ۲۰۱۵ ویرایش نوزدهم
290,000 ریال
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های عفونی (ویروس، تک‌یاخته، ایدز، کرم) ۲۰۱۵ ویرایش نوزدهم
470,000 ریال
پرسش های خودآزمایی DSM-5
280,000 ریال
رفتار درمانی دیالکتیکی برای افسردگی و اضطراب
200,000 ریال
آزمون رورشاخ: نظام جامع (اصول تفسیر)، جلد دوم
420,000 ریال
سبب شناسی اعتیاد
120,000 ریال
ازدواج، رفتار جنسی و آشنایی با ایدز
130,000 ریال
ضروریات DSM-5
100,000 ریال
مشاوره روان پزشکی با نمونه های بالینی
140,000 ریال
ACT به زبان ساده
220,000 ریال
خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک علوم رفتاری/ روان پزشکی بالینی جلد دوم ویراست یازدهم 2015
650,000 ریال
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های عفونی (باکتریال) ۲۰۱۵ ویرایش نوزدهم
650,000 ریال
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های قلب و عروق 2015 ویرایش نوزدهم
450,000 ریال
نورولوژی بالینی امینف
380,000 ریال
خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک علوم رفتاری/ روان پزشکی بالینی جلد سوم ویراست یازدهم 2015
650,000 ریال
فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال (جلد دوم) 2016 ویرایش 13
350,000 ریال
مبانی طب داخلی سیسیل 2016: بیماری های کلیه
200,000 ریال
مبانی طب داخلی سیسیل: بیماری های دستگاه تنفس 2016 ویرایش نهم
150,000 ریال
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های روماتولوژی و دستگاه ایمنی ۲۰۱۵ ویرایش نوزدهم
290,000 ریال
مداخلات و طرح‌ های درمانی برای  افسردگی و اختلال‌های اضطرابی
400,000 ریال