تازه های نشر
بازسازی مدارهای عشق‌ورزی مغز
220,000 ریال
اصول بيهوشي ميلر 2018
750,000 ریال
درمان شناختی رفتاری اختلال وسواسی جبری دوران کودکی (راهنمای درمانگر)
190,000 ریال
این فقط یک هشدار اشتباه است
150,000 ریال
مفردات طب ایرانی
530,000 ریال
مقدمه‌ای بر مشاوره وجودی
180,000 ریال
فنون روان‌پویشی
330,000 ریال
روح تسخیرناپذیر
210,000 ریال
پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (کتاب کار)
180,000 ریال
تشخيص و درمان بيماري‌هاي پوست هبيف 2017
750,000 ریال
پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (راهنمای درمانگر)
230,000 ریال
مشاورۀ اصلاحی و توان‌بخشی
490,000 ریال
فارماكولوژي پايه و باليني کاتزونگ 2018 (جلد1)
550,000 ریال
دستنامۀ افسردگی (ویرایش دوم)
180,000 ریال
داروهای رایج روان‌پزشکی
200,000 ریال
راهنمای آمار استنباطی در روان‌شناسی به زبان ساده
450,000 ریال
کليات چشم پزشکي ووگان - ازبری 2018
600,000 ریال
روش‌های عملی در ویروس‌شناسی، کشت سلولی و تکنیک‌های مولکولی
340,000 ریال
کتاب کار توجه‌آگاهی
290,000 ریال
درمان شناختی رفتاری برای اختلال عاطفی فصلی (کتاب کار)
120,000 ریال
مشاوره با پسران و مردان مبتلا به ADHD
350,000 ریال
پرورش کودکان شاد
130,000 ریال
پردازش‌های حسی در کودکان
100,000 ریال
درمان 30 دقیقه‌ای اضطراب
170,000 ریال