روش تحلیل خانواده (روان‌شناسی خانواده به زبان ساده)

اصول، اختلال ها و ملاحظه های الکتروکاردیوگرام (ECG) در بیهوشی و مراقبت های ویژه

مبانی طب داخلی سیسیل: بیماری های دستگاه ایمنی و بافت همبند (روماتولوژی) 2016 ویرایش نهم

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2015 ویرایش سیزدهم (جلد اول)

درسنامۀ طب خواب

اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های دستگاه تنفس 2015 ویرایش نوزدهم

نگاهی به روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان (تجربه‌های یک روان‌پزشک کودک در ایران)

دانش‌نامۀ شفای طبیعی (روش‌های عملی طب جایگزین برای درمان بیماری‌ها)

مغز، شناخت و رفتار مجموعۀ دوم (سمینارهای ادواری بیمارستان روزبه)

تکنیک‌های شناخت درمانی کودکان و نوجوانان

حل مسئله اجتماعی (مروری بر نظریه، پژوهش و آموزش)

روان‌درمانی تحلیلی مبتنی بر روابط اُبژه‌ای

آگاهی و مغز (مغز چگونه افکار را رمزگذاری می کند؟)

رهایی از میگرن (10 راه حل ساده)

راهنمای آکسفورد برای تمرین‌ های رفتاری در شناخت درمانی

سوگ و داغدیدگی در کودکان و نوجوانان

تکنیک‌های افزایش صمیمیت در زوج‌درمانی

رفتار درمانی دیالکتیکی برای تنظیم هیجان‌ها و رفتارهای ناشی از آن

درمان شناختی-‌رفتاری اختلال‌های اضطرابی (کتابی برای متخصصان)

خلاصۀ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2016 ویرایش سیزدهم

دستنامۀ فرمول‌بندی زیستی- روانی- اجتماعی