تازه های نشر
شجاعت خلاق بودن
120,000 ریال
زمينه روان شناسي اتکينسون و هيلگارد (جلد 1) ويرايش 16
350,000 ریال
روان شناسی زیستی (جلد اول) ویراست یازدهم
250,000 ریال
روان شناسی زیستی (جلد دوم) ویراست یازدهم
250,000 ریال
آشنایی با شیشه
100,000 ریال
شخصیت در روابط صمیمانه
270,000 ریال
بافت‌ شناسي پايه جان كوئيرا 2016
500,000 ریال
شیشه و محرک ها
120,000 ریال
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های انکولوژی ۲۰۱۵ ویرایش نوزدهم
290,000 ریال
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های عفونی (ویروس، تک‌یاخته، ایدز، کرم) ۲۰۱۵ ویرایش نوزدهم
470,000 ریال
پرسش های خودآزمایی DSM-5
280,000 ریال
رفتار درمانی دیالکتیکی برای افسردگی و اضطراب
200,000 ریال
آزمون رورشاخ: نظام جامع (اصول تفسیر)، جلد دوم
420,000 ریال
سبب شناسی اعتیاد
120,000 ریال
ازدواج، رفتار جنسی و آشنایی با ایدز
130,000 ریال
ضروریات DSM-5
100,000 ریال
مشاوره روان پزشکی با نمونه های بالینی
140,000 ریال
ACT به زبان ساده
220,000 ریال
خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک علوم رفتاری/ روان پزشکی بالینی جلد دوم ویراست یازدهم 2015
650,000 ریال
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های عفونی (باکتریال) ۲۰۱۵ ویرایش نوزدهم
650,000 ریال
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های قلب و عروق 2015 ویرایش نوزدهم
450,000 ریال
نورولوژی بالینی امینف
380,000 ریال
خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک علوم رفتاری/ روان پزشکی بالینی جلد سوم ویراست یازدهم 2015
650,000 ریال
فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال (جلد دوم) 2016 ویرایش 13
350,000 ریال