تازه های نشر
خود تسخیرشده
360,000 ریال
چگونه هیولای اضطراب خود را گرسنه بگذاریم
170,000 ریال
توجه آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای روان‌پریشی
270,000 ریال
مغز، شناخت و رفتار مجموعۀ سوم
170,000 ریال
ضربۀ رابطه‌ای در نوزادی
230,000 ریال
برخورد با کودک و نوجوان ستیزه‌جو
120,000 ریال
توان‌بخشی کودکان ناشنوا
170,000 ریال
مقدمه‌ای بر روان‌شناسی دین
170,000 ریال
آسيب شناسي پايه (عمومي) رابينز 2017
500,000 ریال
فوریت‌های روان‌پزشکی براساس DSM-5
170,000 ریال
مقاومت در شناخت درمانی
330,000 ریال
تندآموز طرح‌واره درمانی
150,000 ریال
برخورد با مشکلات هیجانی مراجعان در آماده‌سازی برای زندگی
140,000 ریال
راهنمای بالینی طرح‌واره‌درمانی
320,000 ریال
مروری بر تب در طب کودکان
100,000 ریال
دستنامۀ سنجش روانشناختی
600,000 ریال
روش‌های تشخیص آزمایشگاهی قارچ‌های بیماری‌زا
250,000 ریال
زيست شناسي سلولي و مولکولي لوديش 2016 (جلد دوم)
590,000 ریال
درسنامه بازتوانی روان‌پزشکی
400,000 ریال
نسخه‌نویسی بیماری‌های شایع
400,000 ریال
راهنماي جيبي معاينه فيزيکي و گرفتن شرح حال باربارا بيتز 2017
300,000 ریال
روان‌شناسی خِرد
110,000 ریال
در جستجوی کودک فراموش شده
120,000 ریال
تمرینات عملی شناختی- رفتاری برای افسردگی
140,000 ریال